ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล

By | December 4, 2018

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ถ้าวัดจากการที่มีคนติดตามชมและเชียร์มากที่สุดหรือถ้าดูจากเงินรางวัลสำหรับทีมแชมป์ฟุตบอลโลกก็มีจำนวนเงินรางวัลสูงที่สุดเช่นกันในแง่ของประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เล่นนั้นก็มากมายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แบ่งออกเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

1.การเล่นกีฬาฟุตบอลช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบการไหลเวียนของโลหิต

2.กีฬาฟุตบอลช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี ฝึกควบคุมอารมณ์ให้มั่งคง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง

3.ผู้ที่เล่นฟุตบอลอยู่เป็นประจำจะทำให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความอดกลั้น อดทน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามีน้ำใจเป็นนักกีฬา(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย)

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เล่นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ชมด้วยเหมือนกันเช่น ดูแล้วทำให้เกิดความสนุกสนานช่วยผ่อนคลายจากความเครียดในหน้าที่การงานทั้งยังได้มิตรภาพจากการพูดคุยกับเหล่าแฟนบอลด้วยกันสรุปได้ว่าฟุตบอลมีประโยชน์ต่อตัวผู้เล่นและผู้ชมเป็นอย่างมาก

Leave a Reply